Sinds december 2011 wordt o.a. bij stressklachten gebruik gemaakt van biofeedbackapparatuur:

  • Hartcoherentie-training: Hartcoherentie is een maat voor het verloop van je hartritme. Bij stress vertoont dit een onregelmatig patroon en bij emotionele harmonie zie je mooie gelijkmatige golfpatronen. Via een oor- of vingersensor, een speciaal apparaatje en eventueel een beeldscherm krijg je onmiddellijke feedback over je mate van coherentie. Door een bewuste ademhaling en het richten van aandacht op de hartstreek, positieve gedachten en deze feedback kan snel deze hartcoherentie hersteld worden. Daarmee ontstaat weer harmonie tussen hart, hersenen, zenuwstelsel en hormoonsysteem. Na enkele instructies kan hiermee thuis verder geoefend worden voor blijvende resultaten.
  • Audio-Visuele Entrainment: Met behulp van een zogenaamde mind machine krijgt u geluidspulsen via een hoofdtelefoon en lichtflitsen via een speciale bril. Hierdoor kunnen heel gericht bepaalde hersenfrequenties gestimuleerd worden. Uit onderzoek is gebleken dat dit effectief is bij o.a. depressie, AD(H)D, dyslexie, concentratiestoornissen, slaapproblemen, stressklachten. Het is mogelijk om de benodigde apparatuur mee naar huis te nemen om hier verder mee te oefenen en blijvende resultaten te bereiken.