Ongeveer een derde van alle ziekteverzuim wordt veroorzaakt door psychische klachten. Daarnaast hebben veel lichamelijke klachten ook een mentale oorzaak. Als je je geestelijk niet ‘fit’  voelt, functioneer je op je werk ook een stuk minder.

Alle reden dus om (dreigend) mentaal verzuim heel serieus te nemen. Daarmee kunnen vel leed en hoge kosten voorkomen worden.
Het gaat hierbij niet alleen om klachten die met het werk te maken hebben. Een groot deel van de psychische klachten heeft een oorzaak in de privé-sfeer. Een combinatie met belastende factoren op het werk zorgt vaak voor de bekende druppel.

Mentaal verzuim is meestal in maximaal 6-8 sessies op te lossen. In onderling overleg kan bij Psycholoog Gennep gekozen worden uit de volgende opties:

  • Belastbaarheid en advies: 1-2 sessies Psycholoog Gennep Stress burnout verzuimbegeleiding
  • Preventief traject: 2-4 sessies
  • Kort traject: 4-6 sessies
  • Intensief traject: 7-10 sessies

 

In alle gevallen wordt in overleg met de opdrachtgever een maatwerkoplossing geboden. Indien nodig vinden daarbij ook gesprekken plaats met andere betrokkenen (bijv. afdelingsmanager, collega, PZ-functionaris, bedrijfsarts). Direct na de intake wordt het aantal sessies via een offerte vastgelegd. De hierin afgesproken doelstellingen vormen een resultaat commitment voor Psycholoog Gennep. Indien in een enkel geval extra sessies nodig zijn om dit resultaat te behalen dan worden deze niet gedeclareerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktijk adres in Gennep en Nijmegen

 

 

 

psycholoog