Re-integratie naar werk

  Re-integratie naar werk is meestal gericht op terugkeer in de eigen functie.

  Dat is vaak mogelijk binnen 6-8 sessies, met volledig herstel binnen 2-3 maanden.

  re integratie naar werk 550

  Bij mentaal verzuim van meer dan 2 maanden zonder herstel wordt onnodig veel tijd en geld verloren. Mensen worden niet beter door langer thuis te zitten. Bij langdurig verzuim is het essentieel om zo snel mogelijk in gesprek te gaan over de werkelijke oorzaken. Alleen dan zijn er ook snelle en blijvende oplossingen mogelijk. Belangrijk is om de afstand tot het werk niet te groot te laten worden en waar mogelijk deze verbinding snel  te herstellen en weer werkritme op te bouwen, eventueel op een andere plek en met andere taken.

  Bij mentaal verzuim door werkgerelateerde problemen blijkt regelmatig dat iemand al langere tijd niet op de juiste plek of functie zit. Dan is het goed om dit op tijd te onderkennen en loopbaanbegeleiding in een andere richting te ondersteunen. Het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkel Plan kan ook deel zijn van het re-integratietraject.

   

  Afstemming over re-integratie

  Regelmatig overleg en afstemming met leidinggevende, HR, bedrijfsarts of casemanager is onderdeel van een effectieve re-integratie naar werk. Het traject wordt vaak afgesloten met een eindgesprek tussen werknemer, leidinggevende en psycholoog. Daarin worden concrete afspraken gemaakt om nieuw verzuim te voorkomen.

  Tara Consult biedt begeleiding in re-integratie naar werk vanuit werkloosheid, ziektewet of arbeidsongeschiktheid.

  In alle gevallen staan de vragen centraal:

  • Wat is uw eigen aandeel in het verzuim?
  • Wat zijn uw eigen valkuilen en kwaliteiten?
  • Waar ligt uw bezieling?
  • Welk werk past het beste bij u?
  • Hoe kunt u dat het beste realiseren?

   

  Klik hier voor meer informatie over re-integratie naar werk